Mokymų pirkimo ir grąžinimo sąlygos

Mokymų pirkimas

Įsigyti mokymus galima įsidėjus mokymus į krepšelį ir už juos sumokėjus. Dėl kitokių apmokėjimo galimybių rašyti elektroniniu paštu {labas@kunikauskaite.lt}.

Pirkėjas laikomas mokymų Dalyviu tik įvykdęs apmokėjimą už mokymus.

Mokymų organizatoriaus teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

Mokymų organizatorius pasilieka teisę keisti mokymų datas ir įsipareigoja prieš mokymus įspėti mokymų Dalyvį apie pasikeitimus.

Mokymų organizatorius įsipareigoja suteikti Dalyviui visą mokymams reikiamą medžiagą arba informuoti Dalyvį apie būsimą poreikį mokymų programos aprašyme.

  Grąžinimas

  Pirkėjas, supratęs, kad nebenori ar nebegali dalyvauti mokymuose, už kuriuos nėra sumokėjęs, privalo raštu arba telefonu įspėti mokymų organizatorių.

  Dalyvis, supratęs, kad nebenori ar nebegali dalyvauti mokymuose, už kuriuos jau sumokėjo, privalo raštu arba telefonu įspėti mokymų organizatorių, kuris įsipareigoja už mokymus sumokėtą sumą grąžinti per 30 dienų. Pirkėjas neprivalo pateikti savo sprendimo priežasties:

  • Apie nedalyvavimą įspėjus daugiau nei 7 d. iki mokymų – grąžinami visi iš anksto sumokėti pinigai.
  • Apie nedalyvavimą įspėjus mažiau nei 7 d. bet daugiau nei 4 d. iki mokymų – 100% sumokėtos sumos užskaitoma kitiems artėjantiems ar naujai pasirinktiems mokymams arba grąžinama 50% sumokėtos sumos.
  • Apie nedalyvavimą įspėjus mažiau nei 4 d. iki mokymų ar iš anksto apie tai neįspėjus ir neprisijungus į mokymus – pinigai negrąžinami, tačiau galime perkelti Dalyvį į kitus tokius pačius ateinančius mokymus jo prašymu.
  • Force majeure atveju Mokymų organizatorius turi pasiūlyti lygiaverčius mokymus kita data ar kitu formatu. 

  Pagalba

  Neradus reikiamos informacijos ar turint kitų klausimų, kreipkitės elektroniniu paštu {labas@kunikauskaite.lt}.

  Pirkinių krepšelis